No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM ats_content AS a INNER JOIN ats_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN ats_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 14:48:30' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 14:48:30' ) AND s.id > 0 AND a.id != 60 AND ( a.metakey LIKE '%služby%' OR a.metakey LIKE '%anubis%' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.catid, a.ordering ASC LIMIT 0, 15

Ročná aktualizácia produktov

Význam ročnej aktualizácie produktov spočíva v predĺžení technologickej záruky po uplynutí bezplatnej doby tejto záruky podľa licenčných podmienok. Počas ďalšieho obdobia získava užívateľ nárok na dodanie inovácií programu, ktoré sa vykonali buď v súvislosti s legislatívnymi zmenami alebo rozšírením funkcií daných aplikácií. Taktiež získava prístup do portálového systému www.atsoftware.sk ako aj technickú podporu pri riešení problémov, rozšírenia licencií   elektronickou formou alebo formou hot-line telefonicky v rozsahu 3 hodín na každý druh zakúpeného produktu po dobu jedného roka.

Lcencia
Možnosť používania produktov nepredĺžením tejto záruky nekončí, užívateľ má nárok na použitie aplikácií v takej podobe ako si ich pôvodne zakúpil alebo naposledy aktualizoval. Fakturačné obdobie je vždy jeden kalendárny rok a účtuje sa percentuálny udržiavací poplatok z aktuálnej ceny produktu. V súvislosti so zmenou miery inflácie alebo iných nepredvídateľných ekonomických okolností si ATSoftware vyhradzuje právo na zmenu cien.

Tento udržiavací poplatok nezahŕňa zmeny, ktoré sú vykonané na vlastnú žiadosť odberateľa /šité na mieru/ alebo sú použiteľné výhradne pre konkrétny subjekt. Tieto úkony sa účtujú podľa platného cenníka služieb.