No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM ats_content AS a INNER JOIN ats_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN ats_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 14:47:02' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 14:47:02' ) AND s.id > 0 AND a.id != 56 AND ( a.metakey LIKE '%anubis%' OR a.metakey LIKE '%horep%' OR a.metakey LIKE '%restika%' OR a.metakey LIKE '%eliza%' OR a.metakey LIKE '%ebilling%' OR a.metakey LIKE '%asm%' OR a.metakey LIKE '%exchange%' OR a.metakey LIKE '%ecassa%' OR a.metakey LIKE '%consult%' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.catid, a.ordering ASC LIMIT 0, 15

Sysman
Slúži na konfiguráciu aplikačných modulov rodiny "anubis", medzi inými umožňuje vytváranie a zmenu užívateľských nastavení, zmenu mien užívateľov ako i generovanie hesiel, prístupov do zásuvných modulov agiend. Dodáva sa ku každej aplikácii, na počítači je inštalovaný len raz, je súčasťou každej inštalácie.


Vlastnosti:
  • konfigurácia prístupov užívateľovSysman
  • konfigurácia inštalácie
  • konfigurácia spôsobu zabezpečenia
  • konfigurácia prístupu do zásuvných modulov
  • zmena parametrov vedených firemTechnické požiadavky:
  • PC AT 1 Ghz a viac,
  • RAM min 256 MB
  • miesto na pevnom disku 300 MB a viac
  • operačný systém Microsoft® Windows® XP a vyšší