No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM ats_content AS a INNER JOIN ats_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN ats_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 14:46:53' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 14:46:53' ) AND s.id > 0 AND a.id != 43 AND ( a.metakey LIKE '%služby%' OR a.metakey LIKE '%anubis%' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.catid, a.ordering ASC LIMIT 0, 15

Školenia

Vážení užívatelia !

Väčšina z Vás je každodenne vyťažená pracovnými povinnosťami a preto niekedy neostáva čas na dôkladné osvojenie úkonov práce s aplikáciami. TrainerDovoľujem si Vám ponúknuť zaškolenie Vašich pracovníkov na mieste, kde sú odlúčený na niekoľko hodín z miesta pracoviska a môžu sa venovať tematike. Tieto stretávky užívateľov sú aj veľkým duševným prínosov z pohľadu výmeny názorov účastníkov, na ktorom si mnohonásobne zakladáme. Vybrané školenia sú nahrávané, účastníci si môžu neskôr prezrieť záznamy ako aj fotgrafie z týchto stretnutí.

Prihlášky prijímame výhradne elektronickou formou, a v zápätí Vám systém obratom vygeneruje zálohovú faktúru s variabilným symbolom a číslom účtu, kde je potrebné úhradu uskutočniť najneskôr do 3 pracovných dní od začatia školenia.

V prípade menšieho počtu záujemcov si vyhradzujeme právo na zmenu termínu.Cena je uvedená na jednu osobu a obsahuje školenie v rozsahu 4 hodín, študijné materiály, a občerstvenie. Obedňajšia prestávka trvá 1 hodinu. Srdečne každého očakávame!

Rozpis termínov školení:


Ceny uvdenené v SK sú informatívne a prepočítané konverzným kurzom 30.1260 SK/EUR