No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM ats_content AS a INNER JOIN ats_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN ats_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-21 14:47:22' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-21 14:47:22' ) AND s.id > 0 AND a.id != 9 AND ( a.metakey LIKE '%služby%' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.catid, a.ordering ASC LIMIT 0, 15

Pomoc na diaľku

Pre racionalizáciu pri riešení problémov ponúkame možnosť vzdialeného pripojenia na Vaše počítače.Remote assistant Pri takomto pripojení obvykle poskytujete možnosť plného prístupu do obsahu PC, odovzdávania a preberanie súborov,  pričom užívateľ dáva súhlas na vykonanie týchto operácií stiahnutím a  spustením programu na vzdialenú správu. Všetky informácie viditeľné alebo prístupne zo strany vykonávateľa sú riešené v súlade s obchodným tajomstvom a tieto vykonávateľ nemá právo bez písomného súhlasu poskytovať ani redistribuovať tretím stranám. Vykonávateľ neberie žiadnu zodpovednosť za prípadne neočakávané chyby ani nepredvídané zlyhanie počas zásahu.

Po kliknutí na tlačítko buď prevezmete alebo môžete okamžite spustiť aplikáciu pre vzdialenú správu. Užívateľ sprístupní vzdialenú správu ako aj prenos alebo odovzdávanie súborov pomocou voľby "Autoconnect", pričom aplikácia si nevyžaduje ďalšie zásahy do nastavenia operačného systému.

Beriem na vedomie