Pomoc na diaľku

Pre racionalizáciu pri riešení problémov ponúkame možnosť vzdialeného pripojenia na Vaše počítače.Remote assistant Pri takomto pripojení obvykle poskytujete možnosť plného prístupu do obsahu PC, odovzdávania a preberanie súborov,  pričom užívateľ dáva súhlas na vykonanie týchto operácií stiahnutím a  spustením programu na vzdialenú správu. Všetky informácie viditeľné alebo prístupne zo strany vykonávateľa sú riešené v súlade s obchodným tajomstvom a tieto vykonávateľ nemá právo bez písomného súhlasu poskytovať ani redistribuovať tretím stranám. Vykonávateľ neberie žiadnu zodpovednosť za prípadne neočakávané chyby ani nepredvídané zlyhanie počas zásahu.

Po kliknutí na tlačítko buď prevezmete alebo môžete okamžite spustiť aplikáciu pre vzdialenú správu. Užívateľ sprístupní vzdialenú správu ako aj prenos alebo odovzdávanie súborov pomocou voľby "Autoconnect", pričom aplikácia si nevyžaduje ďalšie zásahy do nastavenia operačného systému.

Beriem na vedomie